Vinter forberedelser

Vinter forberedelser

Trin 1: Kontroller brineniveauet

Det er vigtigt, at brinekredsen altid er fyldt til det korrekte væskeniveau, ellers kan varmeinstallationen blive beskadiget. Væskeniveauet kan også variere afhængigt af varmekildens temperatur. Væskeniveauet må under ingen omstændigheder få lov til at falde så meget, at det ikke længere er synligt i ekspansionsbeholderen. Hvis brineniveauet er for lavt, kontakt venligst din installatør.

Trin 2: Rens brinekredsens filter

Brinekredsens filter skal rengøres to gange om året. Fremgangsmåde: Sluk for varmepumpen; Fjern isoleringen omkring påfyldningshanen; Drej hanen (A) til lukket position; Åbn dækslet (B) og tag det af; Fjern og skyl filteret (C); Monter filteret; Kontroller, at dækslets O-ring (D) kke er beskadiget; Skru dækslet på igen; Drej hanen til åben position; Monter igen isoleringen omkring påfyldningshanen; Start varmepumpen.

Trin 3: Kontroller vandtrykket i anlægget

Kontroller trykket i varmeinstallationen en gang om måneden. Det eksterne manometer skal vise det korrekte tryk. Trykket i opvarmningsanlægget kan variere fra land til land, men den mest almindelige indstilling er mellem 1 og 1,5 bar. Hvis den viste værdi er under 0,8, skal der fyldes vand på anlægget. Hvis trykket på varmesystemet er for lavt, eller du ikke er kender indstillingerne for varmesystemet, skal du kontakte din lokale installatør.

Trin 4: Rens varmesystemets filter

Filtret skal renses to gange om året. Hav en klud parat, når du åbner filterdækslet, da der normalt løber lidt vand ud. For at rense filtret: Sluk for varmepumpen; Drej lukkehanen (A) til lukket position; Åbn dækslet (B) og tag det af; Fjern og skyl filteret (C); Monter filteret; Kontroller, at dækslets O-ring (D) ikke er beskadiget; Skru dækslet på igen; Drej lukkehanen til åben position; Start varmepumpen.

Trin 5: Sørg for at AUTO mode er ON

I BETJENINGS menuen kan du indstille varmepumpens driftstilstand. Sørg for, at din varmepumpe i AUTO eller VARMEPUMPE mode, inden varmesæsonen starter. Når du ændrer driftstilstand, bekræft dit valg ved at trykke én gang på den højre knap. Stjernen vil flytte til den valgte driftstilstand.

Kontakt

Har du spørgsmål, er vi klar med viden og gode råd

Skriv til os

Din accept kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt ved at sende en mail til... mere
Din accept kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt ved at sende en mail til vores Data Protection Officer: info@thermia.com fra den samme mail adresse, som din accept vedrører. Vi profilerer ikke dine oplysninger. Dine oplysninger deles ikke udenfor den Europæiske Økonomiske Union eller med multinationale virksomheder. skjul
Administrator af dine person oplysninger er Thermia AB, Box 950, 671 29 Arvika, Sverige... mere
Administrator af dine person oplysninger er Thermia AB, Box 950, 671 29 Arvika, Sverige. Send venligst alle spørgsmål vedr. Databeskyttelse til vores Data Protection Officer: info@thermia.com.Dine oplysninger benyttes til at besvare din henvendelse under forudsætning af, at databehandling er lovlig, hvis den er påkrævet for at indgå en aftale om besvarelse. Ved at acceptere ovenstående, accepterer du samtidig, at vi må sende dig marketing indhold. Du kan finde hele vores finde fuld information om dine person oplysninger i vores fortrolighedspolitik. skjul
* Obligatorisk felt

Thermia Denmark

Thermia Varmepumper

Thermia Varmepumper

77 77 78 00