Fire måder at få energi på

Jorden som kilde - horisontal jordvarme

Se vores video on det horisontale loop med jorden som kilde:

Se vores video on det horisontale loop med jorden som kilde

 

Jordslangerne samler solenergi, som gemmes nær jordoverfladen.  Jordslangerne nedgraves i omkring en meter under jordoverfladen, og energien udtrækkes fra jorden. Længden på  slangerne er afhængig af huset, varmepumpens størrelse og de lokale betingelser af jorden.

Fordele:

 • Lavere installationsomkostninger sammenlignet med et vertikalt jordvarme
 • Kan også bruges til at trække energi fra søer
 • Grundloopet holder en konstant temperatur gennem hele året
 • Køling er mulig

Jorden som kilde - vertikal jordvarme

Se vores video om det vertikale loop med jorden som kilde:

Jordvarme med vertikal boring samler solenergi gemt i  jorden. Et hul bores ned i fjeldet og et rør indsættes ned til mellem 100 og 200 meter. Den nøjagtige længde afhænger af huset, varmepumpens størrelse og de omgivende omstændigheder.
Fordele:

 • En stor grund er ikke nødvendig
 • Ubetydelig påvirkning på grunden
 • Afkøling er mulig

Se vores video om det vertikale loop med jorden som kilde

Luften som kilde

Se vores video om varmepumpen med luft som kilde:

Se vores video om varmepumpen med luft som kilde

Med en luft til vand varmepumpe er det ikke nødvendigt at grave eller bore. I stedet tager du energien direkte fra luften. For at opnå et system, som dækker alle dine behov inklusivt varmt vand, har du brug for en varmepumpe med luften som kilde. Til sammenligning kan en luft-til-luft varmepumpe kun producere varme, ikke varmt vand.
Fordele:

 • Lavere investeringsomkostninger
 • Ingen indvirkning på grunden
 • En stor grund er ikke nødvendig

Grundvandet som kilde

En varmepumpe med grundvand som kilde samler energi fra grundvandet. Vandet pumpes op fra vandboringen til en varmeomdanner, hvor energien udledes. Vandet sendes så tilbage gennem en anden boring. Denne løsning er det rette alternativ, når grundvandet er højt.

Fordele:

 • Høj og jævn temperatur i grundvandet året rundt
 • Nedkøling er mulig

Varmegenindvinding

Energien fra den indendørs varme genbruges før den forlader bygningen gennem ventilationssystemet. Energien kan gendannes via en special varmegendannelsesenhed, som øger brinetemperaturen og varmepumpens ydeevne. Det virker i såvel mindre som større ejendomme. I erhvervsejendomme, hvor ventilationssystemer er i konstant brug, kan varmegenindvinding dække op til 50% af ejendommens energibehov. Dette system virker perfekt med en varmepumpe med en tilkoblet frekvensomformer, hvor varmepumpen automatisk kan tilpasse ethvert givent temperaturønske til udstødningsluften.

Fordele:

 • Lavere driftsomkostninger og enkel installation
 •  Forbedret  effektivitet
 • Let at kombinere med eksisterende varme- og ventilationssystemer

Kontakt

Har du spørgsmål, bedes du kontakte os

Skriv til os

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Thermia hovedkontor i Sverige

Thermia Heat Pumps

Thermia Heat Pumps

+45 24 47 23 45